Slideshow Image 1 Slideshow Image 6 Slideshow Image 3 Slideshow Image 2 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7
  Eng Geo
მთავარი საინფორმაციო წერილი სიმპოზიუმის გასამართი ადგილი საორგანიზაციო კომიტეტი სიმპოზიუმის პროგრამა რეგისტრაცია თეზისების გაფორმების წესი კულტურული ღონისძიებები პრესა კონტაქტი ფოტოგალერეა  
 
2017 წლის 20-23 ნოემბერი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

20-23 November 2017
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Faculty of Humanities

20-23 November 2017
Staatliche Iwane-Dschawachischwili-Universität Tbilissi (TSU)
Geisteswissenschaftliche Fakultät

20-23 ноября 2017
Тбилисский Государственный Университет имени Иванэ Джавахишвили Факультет гуманитарных наук Первый международный симпозиум молодых ученых в гуманитарных науках