Slideshow Image 1 Slideshow Image 6 Slideshow Image 3 Slideshow Image 2 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7
  Eng Geo
მთავარი საინფორმაციო წერილი სიმპოზიუმის გასამართი ადგილი საორგანიზაციო კომიტეტი სიმპოზიუმის პროგრამა რეგისტრაცია თეზისების გაფორმების წესი კულტურული ღონისძიებები პრესა კონტაქტი ფოტოგალერეა  
 
საორგანიზაციო კომიტეტის კოორდინატები:
 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. #1. ოთახი N 204

საკონტაქტო პირი: ფილოლოგიის დოქტორი ნინო პოპიაშვილი  ტელ.:  +995577719989 
ელ.ფოსტა: youthscience@tsu.ge