Slideshow Image 1 Slideshow Image 6 Slideshow Image 3 Slideshow Image 2 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7
  Eng Geo
მთავარი საინფორმაციო წერილი სიმპოზიუმის გასამართი ადგილი საორგანიზაციო კომიტეტი სიმპოზიუმის პროგრამა რეგისტრაცია თეზისების გაფორმების წესი კულტურული ღონისძიებები პრესა კონტაქტი ფოტოგალერეა  
 
სიმპოზიუმში მონაწილეობის ფორმატი:
მოხსენება 
დაუსწრებლად მონაწილეობა 
გთხოვთ, სიმპოზიუმში მონაწილეობის შესახებ განაცხადი და თეზისები გამოაგზავნოთ 2017 წლის 30 მაისამდე მისამართზე:  youthscience@tsu.ge
ან ელექტრონულად შესაბამისი ვებგვერდიდან:  http://youthscience.tsu.ge/ge/registration
განაცხადის ფორმა:
სიმპოზიუმის მონაწილის სახელი და გვარი; 
უნივერსიტეტი, ძირითადი დარგი ან სადოქტორო პროგრამა;
მოხსენების სათაური;
საკონტაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ელფოსტა, ტელეფონის ნომრები).

თეზისების გაფორმების წესი
ფონტი: Sylfaen, Times New Roman
ზომა:    12
ინტერვალი: 1,5
მოცულობა: მაქსიმუმ 1 გვერდი  ( 250  სიტყვა) 
თეზისები განსახილველად გადაეცემა სიმპოზიუმის საორგანიზაციო კომიტეტს,  მოხსენების პროგრამაში ჩართვის თაობაზე გეცნობებათ  2017 წლის 30 ივნისამდე.